To my dear flower:

  这一周真的很,难眠。

  我很害怕,害怕看见明天。

  害怕明天会发生什么不好的,真的真的真的很难受。

  “不该让别人活在你的悲伤里。”我也不知道我哪晓得的话。

  那趁现在没人,让我稍稍,任性下吧。

                                                                                                           By Kent

评论

© 冬荣 | Powered by LOFTER